Os apontamentos de Frank Michelman sobre o paradoxo da democracia constitucional