Artigos aprovados/anais do 2º CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGADORES Y DOCENTES DE DERECHO E INFORMÁTICA CIIDDI 2013