extensão


DIREITO PELA ARTE: O MOVIMENTO CASA WARAT

Autores: 
Eduardo Gonçalves Rocha
Marcia Cristina Puydinger de Fazio

RESUMO

 

Congresso Ibero Americano de Extensão Universitária

Será realizado na Argentina, cidade de Santa Fé, entre os dias 22 a 25 de novembro, o XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria denominado “Integración extensión, docencia e investigación para la inclusión y cohesión social”.